corona virus

Møtet 07.10.20


Kjære medlemmer.


Det ser ut som kommunen opprettholder et tak på 50 deltagere på offentlige arrangementer frem til 12. oktober. Derom formannskapet slutter seg til anbefalingen fra kriseledelsen må møtet 07.10 utgå.

Styrte arbeider hardt for å få til samme program onsdag 14.10 .20.

Følg med på hjemmesiden, den vil bli oppdatert løpende.

Rull til toppen