2012

Jordskjelv, risikovurdering og samfunnsmessige konsekvenser v/ Kuvvet Atakan, professor i geofysikk, Universitetet i Bergen

Onsdag 7. mars 2012: «Jordskjelv, risikovurdering og samfunnsmessige konsekvenser» Blant store naturkatastrofer er jordskjelv de mest ødeleggende. Konsekvensene av de gigantiske jordskjelv utenfor Sumatra i 2004 og Japan 2011 er eksempler på hvor sårbare vårt samfunn er i globalt perspektiv. Jordskjelv …

Jordskjelv, risikovurdering og samfunnsmessige konsekvenser v/ Kuvvet Atakan, professor i geofysikk, Universitetet i Bergen Les mer »

Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv v/Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Onsdag 22. februar 2012: «Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv» Vi lever i en tid med «gamle» trusler i form av ny stormaktspolitikk, samt med «nye » trusler i form av internasjonal terror og globalisering av kriminalitet, etc.. Hvilken rolle spiller …

Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv v/Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo Les mer »

Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektiv v/Stein Kuhnle, Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Onsdag 8. februar 2012: «Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektiv» Norge tilhører familien av de nordiske velferdsstatene som har utviklet mange likhetstrekk. Det vises til hvordan den norske velferdsstaten har vokst frem, hva som i dag kjennetegner den norske og …

Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektiv v/Stein Kuhnle, Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen Les mer »

Framtidas læringsformer v/Sven Åke Bjørke, universitetslektor, Universitetet i Agder

Onsdag 25. januar 2012: «Framtidas læringsformer» I høyere utdanning går vi fra tradisjonell kunnskapsformidling og kunnskapskontroll til læring og kunnskapsbygging i nettverk. Næringslivet krever kreative og produktive ansatte som kan tenke og handle kritisk og selvstendig, og samarbeide med andre. De …

Framtidas læringsformer v/Sven Åke Bjørke, universitetslektor, Universitetet i Agder Les mer »

Program vinter/vår 2012

Alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 – 13.00 i Lille Torungen, Arendal Kulturhus. 25. januar  Framtidas læringsformerv/Sven Åke Bjørke, universitetslektor, Universitetet i AgderLes mer….. 8. februar Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektivv/Stein Kuhnle, Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i …

Program vinter/vår 2012 Les mer »

Rull til toppen