Kulturhuset i Arendal

Til medlemmene: September 2020

Smittesituasjonen og myndighetenes pålegg førte som vi alle vet til at styret måtte avlyse våre planlagte medlemsmøter i mars og april samt «Ut i det blå» i mai.

Selv om Covid-19 pandemien fortsatt legger begrensninger på mange områder i samfunnet har myndighetene likevel åpnet opp for arrangementer med opptil 200 tilskuere/tilhørere med varetakelse av strenge smitteverntiltak.

Styret har nøye vurdert situasjonen og kommet til at det må anses forsvarlig å forsøke å få vår møtevirksomhet i gang igjen.

Vi har derfor gleden av å meddele at høstens første møte vil bli avholdt:

Tirsdag 22. september kl. 12.00 – 14.00 i Store Torungen, Arendal Kultur- og rådhus.

Foredragsholder blir forfatter Karsten Alnæs med foredraget «Klippfisken på Sørlandet -et ukjent eventyr»

Store Torungen har med Coronabegrensningene en kapasitet på 200 tilhørere. Kulturhuset overholder strengt de myndighetspålagte smittevernbestemmelser og vi vil følge opp i form av registrering ved ankomst, avstandskrav og bruk av samtlige fire innganger til Store Torungen. Det vil også bli satt ut håndsprit ved inngangene. Møtet vil bli holdt uten pause for å unngå opphopning i inngangspartiet/vestibylen.

Vi planlegger videre følgende møter utover høsten:

Onsdag 7. oktober: Journalist og redaktør Sven Egil Omdal: «Fake news»
Onsdag 21. oktober: Forfatter og rådgiver Sylo Taraku: «Hvor går Europa?»
Onsdag 11. november: Lege og forfatter Haakon Aars: «Seksualitet»
Onsdag 25. november: Redaktør Lena Lindgren: «Drømmen om overmennesket»

Medlemmene oppfordres til å følge med på våre nye hjemmesider www.senioruniversitetet-arendal.com og være oppmerksom på at avlysing vil kunne skje på kort varsel.

Vel møtt til nytt semester med tilbud om verdifull læring!

For Styret i Senioruniversitetet i Arendal:
Jens C. Koch / styreleder

Rull til toppen