Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Kultur, forskjeller og utfordringer

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Kanda Kanda forteller om hvordan  forventninger til barneoppdragelse, skole og arbeidslivet må snakkes om og forskjeller forklares og forstås. Kulturforståelse,  skrevne og usagte regler er essensen i hans foredrag. Hans jobb er å forberede flyktninger på hva som venter dem …

Kultur, forskjeller og utfordringer Les mer »

Den internasjonale rettsorden og menneskerettighetene under press.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

OM TEMAET: Foredragsholderen vil ta for seg hva internasjonal lov er og hvordan særlig stormaktene har undergravd den.  Han vil videre se særlig på menneskerettighetene og rettsstatens prinsippers betydning for demokratiet, og hvorledes endringene i det politiske verdensbilde legger stadig …

Den internasjonale rettsorden og menneskerettighetene under press. Les mer »

Tyholmenkampen – et folkeopprør og ungdomsopprør. Tyholmen i dag.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om foredraget: Foredragsholder vil innledningsvis kort gå inn på Arendals utvikling som landets ledende sjøfartsby på 1700-tallet, knapphet på tomtearealer i 1950-åra, for så å ta for seg kampen for å bevare "rønnene" på Tyholmen og byens historiske miljø i …

Tyholmenkampen – et folkeopprør og ungdomsopprør. Tyholmen i dag. Les mer »

Skroll til toppen