Program

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Debatt, forskningsjuks og alternative fakta fra vårt nærområde.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

"Forskningsjuks og alternative fakta har fått en økt oppmerksomhet de siste årene, men er dette egentlig noe nytt? I dette foredraget tar jeg et blikk på havforskning i Skagerrak regionen de siste hundre årene og ser hvordan debatt og alternative fakta […]

Medisinske myter

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Tema: An apple a day keeps the doctor away. Varm melk gir god søvn. Du må ikke bade etter at du har spist. Slikt er noe «alle» vet. Men alle disse utsagnene er udokumenterte. De kommer i kategorien medisinske myter […]

Kultur, forskjeller og utfordringer

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Kanda Kanda forteller om hvordan  forventninger til barneoppdragelse, skole og arbeidslivet må snakkes om og forskjeller forklares og forstås. Kulturforståelse,  skrevne og usagte regler er essensen i hans foredrag. Hans jobb er å forberede flyktninger på hva som venter dem […]

Religionens rolle i bistand og utvikling

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

OM TEMAET: Foredragsholder har i hele sitt yrkesaktive liv, både som bistandsarbeider og forsker,  hatt Afrika og Asia, delvis også Latin Amerika, som sitt arbeidsfelt. Under sine opphold i disse landene ble det mer og mer tydelig for ham hvor […]

Den internasjonale rettsorden og menneskerettighetene under press.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

OM TEMAET: Foredragsholderen vil ta for seg hva internasjonal lov er og hvordan særlig stormaktene har undergravd den.  Han vil videre se særlig på menneskerettighetene og rettsstatens prinsippers betydning for demokratiet, og hvorledes endringene i det politiske verdensbilde legger stadig […]

Tyholmenkampen – et folkeopprør og ungdomsopprør. Tyholmen i dag.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om foredraget: Foredragsholder vil innledningsvis kort gå inn på Arendals utvikling som landets ledende sjøfartsby på 1700-tallet, knapphet på tomtearealer i 1950-åra, for så å ta for seg kampen for å bevare "rønnene" på Tyholmen og byens historiske miljø i […]

Ukrainske flyktninger i Norge – hvem er de og hvordan går det med dem?

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022 opplever Europa den største flyktningestrømmen siden 2. verdenskrig. Høsten 2023 var mer enn 6 millioner har flyktet fra Ukraina og mer enn 5 millioner er internt fordrevet internt i Ukraina. […]

Når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokrati og verdensfreden

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Foredragsholderen, Helge Simonnes, vil her gå nærmere inn på hvorledes kirkelig støtte til politiske ledere, slik vi ser eksempler på i Russland, USA og faktisk også i Europa, fører til sårbarhet og maktkonsentrasjon når grensene mellom politikk og […]

Kan insulinproduserende celler laget fra stamceller kurere diabetes type 1? 

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Foredragsholderen, Hanne Scholz, vil fortelle om den første studie der insulinproduserende celler laget fra stamceller er transplantert til pasienter med alvorlig diabetes type 1. Hun vil presentere resultater og hvilke utfordringer som må løses før denne behandlingen kan […]

Ekstremisme og radikalisering øker i verden – hva gjør vi?

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: I de senere årene har det utviklet seg et stadig økende innslag av ekstremisme og radikalisering i de politiske og religiøse miljøer og i befolkningen generelt, både internasjonalt  såvel som i lille Norge. Dette har ikke bare ført […]

Klimaendringer, naturødeleggelse, forurensning – konsekvenser for menneskers helse

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Konsekvenser av klimaendringer, naturødeleggelse og forurensning er blant de største truslene mot menneskers helse globalt, og for eksempel FN omtaler disse ofte samlet som «the triple planetary health crisis». Felles for alle tre er at de er forårsaket […]

Skroll til toppen