Program

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

En turbulent verden – hva betyr det for Norge?

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om temaet: I foredraget vil Kai Eide ta oss med på en geopolitisk rundreise - gjennom kriger, konflikter og omveltninger i verdenssamfunnet.  Verden er i store endringer i vår tid.  Maktbalansene endrer seg, nye allianser skapes og demokratiet er på […]

Sikkerhet og beredskap i en vanskelig tid.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Vi lever i en stadig mer urolig verden – blant annet som følge av klimaendringer, krig og digitale trusler. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, […]

De dansk-norske tropekoloniene – slaveri og kolonihandel.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om temaet: Foredragsholderen, Roar Løken, vil først forklare hvorfor lille Danmark-Norge begynte med slavehandel og slaveri. Hvordan ble vi involvert i handel i fire verdensdeler, at vi fikk handelsstasjoner og festninger på kysten av India og Vest-Afrika, at vi fikk […]

Språket er like viktig for mennesket som å pusta.

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om temaet: I innlegget vil Akselberg leggja vekt på korleis språket, det munnlege og det skriftlege, både skapar glede og entusiasme, men òg frustrasjon og sinne. Ingen av oss er språkleg likegyldige. Ikkje noko skapar større engasjement, kjensler, avsky og […]

Hvorfor og hvordan skal vi snu Naturkrisen?

Store Torungen, Arendal kulturhus Sam Eydes plass 2,Arendal,Norge

Om tema: Både internasjonale og norske forskere slår fast at vi taper naturmangfold i stort tempo.  Hver femte art står på rødlista, og en svekket natur går også ut over vår økonomi og velferd.  I tillegg er dette også et […]

Skroll til toppen