Vindkraft til havs – hvorfor, hvordan og hvor? v/ Simen Moxnes, siv.ing., fagleder i konstruksjonsanalyse i Statoil.

«Vindkraft til havs – hvorfor, hvordan og hvor»

Foredraget vi ta for seg offshore vindkraft generelt og Statoils satsing spesielt. Tema som vil bli dekket er: Oversikt over fornybare energikilder og deres potensiale. Hvorfor offshore vindkraft? Hvilke teknologier har vi for å høste vinden til havs? I hvilke områder ser vi muligheter på kort og lang sikt? Utførte og pågående vindprosjekter i Statoil. Hva har vi lært og  hvilke utfordringer har vi hatt.

Foreleser:

Simen Moxnes (f.1966) fra Arendal. Utdannet ved Marinteknisk avdeling ved NTNU. Jobbet ved Marinteknisk Forskningsinstitutt i 8 år, deretter ansatt i Statoil/Hydro. Arbeidet med utbyggingsprosjekter innen olje og gass, Fra 2008 teknisk leder for design og bygging av verdens første flytende vindturbin, Hywind. Er i dag fagleder innen konstruksjonsanalyse i Statoil  

Rull til toppen