2013

Idyll med skarpe kanter: Hva kan vi lære av renessansebyen? v/Roy Tommy Eriksen, professor ved UiA.

Onsdag 27. november 2013: Idyll med skarpe kanter: Hva kan vi lære av renessansebyen? Stikkord for forelesningen er urbanisme. Eriksen tar for seg bysamfunnet i middelalderen og renessansen og fører linjen frem til idylliseringen av renessansen i moderne tid. Han …

Idyll med skarpe kanter: Hva kan vi lære av renessansebyen? v/Roy Tommy Eriksen, professor ved UiA. Les mer »

Thomas D. A. Tellefsen – en norsk komponist i Paris. Malgorzata Jaworska, konsertpianist, og Arne Bergersen, pensjonert skolesjef i Arendal.

Onsdag 16. oktober 2013: Thomas D. A. Tellefsen, en norsk komponist i Paris. Tellefsen ble født og vokste opp i Trondheim. 18 år gammel reiste han til Paris, og bodde fast der resten av livet. Han ble elev og venn …

Thomas D. A. Tellefsen – en norsk komponist i Paris. Malgorzata Jaworska, konsertpianist, og Arne Bergersen, pensjonert skolesjef i Arendal. Les mer »

Da styggværet Dagmar besøkte Norge. v/Bjørn Erik Eskedal, Underdirektør i Post- og teletilsynet.

Onsdag 18. september 2013: Da styggværet Dagmar besøkte Norge. Samfunnet blir stadig mer avhengig av at de  moderne kommunikasjonssystemene fungerer. Har vi virkelig en elektronisk infrastruktur som er til å stole på når ekstremvær og andre katastrofer inntreffer? Foreleser vil …

Da styggværet Dagmar besøkte Norge. v/Bjørn Erik Eskedal, Underdirektør i Post- og teletilsynet. Les mer »

Hjertet – en kulturhistorie. v/Ole Martin Høystad, professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark

Onsdag 10. april 2013: «Hjertets betydning i vår egen og andre kulturer. Skal man alltid følge sitt hjerte?»  Forelesningen tar utgangspunkt i Sigrid Unsets kjente ord om at  «menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage». og ledsages av en …

Hjertet – en kulturhistorie. v/Ole Martin Høystad, professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark Les mer »