2023

Om FN og FN’s høykommisær for menneskerettigheter – FN’s betydning i dag.

Om tema: Verden opplever i dag store konflikter som medfører katastrofale ødeleggelser og uhyrlige brudd på menneskerettigheter.  FN er den verdensomspennende organisasjonen som ble etabelert etter 2. verdenskrig for å arbeide med fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Foredraget …

Om FN og FN’s høykommisær for menneskerettigheter – FN’s betydning i dag. Les mer »