2007

En hovedstad tar form, byutvikling i Christiania med vekt på 1800-tallet. v/Linken Apall-Olsen

Skipsfart og trelasteksport la grunnlaget for generell vekst i norske kystsamfunn på 1600- og 1700-tallet. Da Christiania ble hovedstad i 1814, ble det lagt et nytt grunnlag for urbanisering og byvekst innerst i Oslofjorden. Forelesningen vil presentere hovedtrekkene ved hovedstadens

En hovedstad tar form, byutvikling i Christiania med vekt på 1800-tallet. v/Linken Apall-Olsen Les mer »

Ny fysikk – nytt verdensbilde? Hvordan kvantefysikken har overrasket oss. v/ Hans A. Grelland

Kvantefysikken ble påbegynt i 1926 av Werner Heisenberg og Erwin Schrødinger for å beskrive bevegelsene i atomenes verden. Den brøt radikalt med våre forestillinger om hva som var mulig. Moderne teknologi har aktualisert diskusjonen om kvantefysikkens fantastiske virkelighetsbilde. Grelland vil

Ny fysikk – nytt verdensbilde? Hvordan kvantefysikken har overrasket oss. v/ Hans A. Grelland Les mer »

Reservedelsmennesket – det fornybare mennesket. v/Bjørn Bugge-Asperheim

Foreleser: Bjørn Bugge-Asperheim Dr. med., pensjonert (fra 2004) overlege ved Sørlandet sykehus Arendal. Utdannet i generell kirurgi og i hjerte- lunge- og karkirurgi ved Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet, inkludert forskningsperiode ved Universitetet i Oslo. Seksjonsoverlege ved Aust-Agder sentralsykehus fra 1985. 

Reservedelsmennesket – det fornybare mennesket. v/Bjørn Bugge-Asperheim Les mer »

Sparebanken Sør`s historie. Begivenheter og økonomiske kriser gjennom 200 år. Kan vi forvente en økonomisk krise i Norge? v/Hans A. Iversen

Med utgangspunkt i en banks historie belyses økonomiske kriser og årsaker til disse i Norge gjennom 200 år. Har vi lært av lang erfaring eller vil det skje igjen? Foreleser: Direktør Hans A. Iversen Han er født i Oslo i

Sparebanken Sør`s historie. Begivenheter og økonomiske kriser gjennom 200 år. Kan vi forvente en økonomisk krise i Norge? v/Hans A. Iversen Les mer »

By- og stedsutvikling. De sentrale strøk vinner og distriktene taper. Hvor står Arendal i dette perspektivet? v/Michael J. Fuller-Gee.

Det er ikke lenger snakk om å hindre fraflytting fra distriktene. Tilflytting er nødvendig. Hvis ikke, går den langsomme avfolkningen ubønnhørlig videre. (kommunalminister Åslaug Haga, Aftenposten, 15.06.06) Trender, status og perspektiver i Norge. Eksempel: Kristiansand (ca 70000 innbyggere) vokser med

By- og stedsutvikling. De sentrale strøk vinner og distriktene taper. Hvor står Arendal i dette perspektivet? v/Michael J. Fuller-Gee. Les mer »

Program høsten 2007

Alle forelesninger på Arendal Bibliotek (Auditoriet) kl. 11.00 – 13.00 12. september Kunsten å omgås hverandrev/Guttorm FløistadLes mer …… 26. september By- og stedsutvikling. De sentrale strøk vinner og distriktene taper. Hvor står Arendal i dette perspektivet?v/Michael J. Fuller-Gee.Les mer

Program høsten 2007 Les mer »

Skroll til toppen