2009

Ekte sekstiåttere: Ungdomsopprørere eller mors beste barn? v/ Tor Egil Frøland, Professor i historie ved universitetet i Oslo.

Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse blandt folk som var studenter mellom 1964 og 1973, gis et bilde av norske «sekstiåttere»:  Folk som ble grunnleggende radikalisert av begivenhetene rundt 1968. Var de menn eller kvinner, kom de fra middelklasse- eller arbeiderklassehjem, […]

Ekte sekstiåttere: Ungdomsopprørere eller mors beste barn? v/ Tor Egil Frøland, Professor i historie ved universitetet i Oslo. Les mer »

Offentlige reformer – mellom styring og marked. v/Tom Christensen, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Norge har vært sett på som en nølende reformator innen offentlig sektor. Nå innfører vi reformer inspirert av «New Public Management» (NPM) med vekt på effektivitet, markedsøkonomi og konkurranseutsetting. I Norge opplever vi strenge statlige krav til innsparing innen for

Offentlige reformer – mellom styring og marked. v/Tom Christensen, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Les mer »

Fornybar energi – noe for Agder? v/ Torstein Våland, Professor Emeritus i elektrokjemi og fornybar energi. (samtidig med Forskningsdagene, Universitetet i Agder).

Fornybar energi kommer til å forandre samfunnet i fremtiden. Forelesningen vil gi en oversikt over en del fornybare energikilder med forkus på problemer og muligheter. I denne forbindelse vil også solcelleutviklingen bli behandlet.  Agder har gode miljøer innen området, og

Fornybar energi – noe for Agder? v/ Torstein Våland, Professor Emeritus i elektrokjemi og fornybar energi. (samtidig med Forskningsdagene, Universitetet i Agder). Les mer »

Erfaringer fra utenrikstjenesten» – kort om norsk utenrikspolitikk. v/Anne Lene Dale Sandsten – Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studier

Med utgangspunkt i erfaringer fra 15 år i utenrikstjenesten vil Anne Lene Dale Sandsten si litt om hovedtrekkene i utenrikspolitikken de siste årene, og om Norges plass i internasjonal sammenheng. Foreleser: Anne Lene Dale Sandsten. Anne Lene Dale Sandsten (f.

Erfaringer fra utenrikstjenesten» – kort om norsk utenrikspolitikk. v/Anne Lene Dale Sandsten – Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studier Les mer »

Program høsten 2009

Alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 – 13.00 på Arendal Bibliotek (Auditoriet). 9. september  Erfaringer fra utenrikstjenesten»  – kort om norsk utenrikspolitikk. v/Anne Lene Dale Sandsten-  Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studierLes mer …… 23. september Fornybar energi  –  noe

Program høsten 2009 Les mer »

Ut i det blå!

Onsdag 6. mai 2009: Senioruniversitetet i Arendal arrangerer hver vår en «Ut i det blå» tur. Hva gjør vi? Det varierer. Det kan være en tur i skjærgården eller på en hyggelig destinasjon ut i distriktet. Det varierer fra år til

Ut i det blå! Les mer »

Kan Nobels fredspris bidra til fred i verden? v/ Ole Danbolt Mjøs – Professor i medisin ved Universitetet i Tromsø (UiTØ).

Nobels fredspris er den mest prestisjetunge prisen i verden, ikke bare den mest prestisjetunge fredsprisen. Den har vært utdelt siden 1901. O.D. Mjøs har vært leder av Den norske Nobelkomiteen de siste 6 årene. Han vil fortelle om arbeidet i

Kan Nobels fredspris bidra til fred i verden? v/ Ole Danbolt Mjøs – Professor i medisin ved Universitetet i Tromsø (UiTØ). Les mer »

Skroll til toppen