Offentlige reformer – mellom styring og marked. v/Tom Christensen, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Norge har vært sett på som en nølende reformator innen offentlig sektor. Nå innfører vi reformer inspirert av «New Public Management» (NPM) med vekt på effektivitet, markedsøkonomi og konkurranseutsetting. I Norge opplever vi strenge statlige krav til innsparing innen for eksempel undervisning og helsetjenester. Resultatet er ofte en stressende hverdag for de ansatte og større vekt på kvantitet enn på kvalitet.

Andre land går også inn for mer offentlig styring og kontroll  –  etter en rekke erfaringer med reformbølgen. Forelesningen vil forklare hvordan reformbølgene oppsto og utviklet seg, og hvordan Norge tilpasser seg disse.

Foreleser: Professor Tom Christensen.

Tom Christensen er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og ved Rokkan senteret i Bergen. Han har i de siste 30 år arbeidet med spørsmål innen offentlig sentraladministrasjon, spesielt med tanke på offentlige reformer. Han er tilknyttet en rekke internasjonale forskernettverk, og foreleser ved universiteter i Asia, Australia og Europa. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler i internasjonale fagtidsskrift.

Rull til toppen