2010

Åpingen av Operaen i Bjørvika, det største kulturprosjekt i Norge siden Nidarosdomen. v/Bjørn Simensen, operasjef, emeritus. Sopran Janne Berglund og på klaver, Tore Dingstad, i samarbeid med Musikkens Venner.

OBS: Møtetid: Kl. 12 – 14, entre kr. 150,- Det oppfordres til forhåndskjøp av billetter. «Åpningen av Operaen i Bjørvika, det største kulturprosjektet i Norge siden Nidarosdomen» Kåseri av operasjef emeritus Bjørn Simensen. Sang ved hans utvalgte sopran Janne Berglund. […]

Åpingen av Operaen i Bjørvika, det største kulturprosjekt i Norge siden Nidarosdomen. v/Bjørn Simensen, operasjef, emeritus. Sopran Janne Berglund og på klaver, Tore Dingstad, i samarbeid med Musikkens Venner. Les mer »

Ny kunnskap om dyreliv i dyphavet langs Den midtatlantiske rygg v/Odd Aksel Bergstad, dr.scient./seniorforsker ved Flødevigen.

Undersjøiske fjellrygger finnes i alle verdenshav og representerer svære, men lite utforskede leveområder for et mangfoldig dyreliv. I det tiårige globale forskningsprogrammet Census of Marine Life, som avsluttes i 2010, er dette dyrelivet studert i et norskledet prosjekt MAR-ECO. Omlag

Ny kunnskap om dyreliv i dyphavet langs Den midtatlantiske rygg v/Odd Aksel Bergstad, dr.scient./seniorforsker ved Flødevigen. Les mer »

Kjernevåpen: Fra pionertid til rustningsvanvidd v/Hans Chr. Børresen, dr.med./professor emeritus Les mer …..

I 1932 ble nøytronet oppdaget. I 1938/39 ble spalting av urankjernen og kjedereaksjon påvist. Kappløpet om atomenergien og atombomben kom i gang. De første plutonium- og uranbomber ble sprengt i 1945. Under den kalde krigen ble bombene mindre , og

Kjernevåpen: Fra pionertid til rustningsvanvidd v/Hans Chr. Børresen, dr.med./professor emeritus Les mer ….. Les mer »

Aldring, Helsevesenet og menneskesyn v/Leif Jan Bjørnsson, dr.med,/overlege. Grensesprengende frivillighetsarbeid i pleie – omsorg. v/Kjell Sjursen, spesialrådgiver i Arendal kommune. Møtet varte til 13:30.

«Aldring, Helsevesenet og menneskesyn» Aldringens mange fasetter omtales, likeledes treningens betydning som forebygger av sykdom med betoning av håp og glede i alderdommen. Fokus vil være på menneskets skjebne, plikter og ansvar, demografiske refleksjoner og helsevesenets tilpasning til eldre brukergrupper.

Aldring, Helsevesenet og menneskesyn v/Leif Jan Bjørnsson, dr.med,/overlege. Grensesprengende frivillighetsarbeid i pleie – omsorg. v/Kjell Sjursen, spesialrådgiver i Arendal kommune. Møtet varte til 13:30. Les mer »

Program høsten 2010

Alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 – 13.00 i Lille Torungen, Arendal Kulturhus. 15. september:  Aldring, Helsevesenet og menneskesynv/Leif Jan Bjørnsson, dr.med./overlege. Grensesprengende frivillighetsarbeid i pleie – omsorg.v/Kjell Sjursen, spesialrådgiver i Arendal kommune. OBS: Møte varer til kl. 13.30Les mer

Program høsten 2010 Les mer »

Ut i det Blå-tur

Onsdag 8 mai 2010 Senioruniversitetet i Arendal arrangerer hver vår en «Ut i det blå» tur. Hva gjør vi? Det varierer. Det kan være en tur i skjærgården eller på en hyggelig destinasjon ut i distriktet. Det varierer fra år til

Ut i det Blå-tur Les mer »

Skroll til toppen