OK eller klin kokos? v/ Arne Torp, professor i nordisk språkvitenskap ved UiO.

Disse to  alment kjente og brukte uttrykka har faktisk svært uklart og dunkelt opphav, trass i at de ikke er særlig gamle. Uttrykket å ta luven fra noen kan derimot forklares ganske entydig ved hjelp av språkhistoriske fakta. I foredraget vil han spa litt i den arkeologiske dynga som finnes i alle slags faste ord og uttrykk og se hva han kan fortelle oss om vår egen historie.

Foreleser: Professor Arne Torp.

Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Han er spesielt interessert i språkhistorie, dialekter og nordisk språk.

Rull til toppen