Tyholmen – en kamp for miljøbevaring og Arendals identitet. v/ Hans Olaf Aanensen, arkitekt

Tyholmens venner ble stiftet i mars 1970, og i 2010 er det 40 år siden kampen for miljøbevaring og byens identitet raste på de verste. Tyholmen var første bevaringsprosjektet i Norge der et helt sentrumsområde ble reddet og regulert til bevaring. Bildekavalkaden viser historiske glimt , avisoverskrifter fra den opphetede debatten, «Tyholmens rønner» i forfall,   den møysommelige restaureringen.

Foreleser: Arkitekt Hans Olaf Aanensen.

Diplomoppgave ved Arkitektavdelingen på NTH i 1969: «Bevaring av Tyholmen i Arendal».  Mangeårig styremedlem i Tyholmens Venner og i Stiftelsen Kløckers Hus – Arendal Bymuseum. Utførende arkitekt for restaureringsarbeidene fra 1975 med Det gamle Politikammeret til gjenoppføring av Kirkebasaren i 2006.

Rull til toppen