Nyhetsarkiv

Første møte 2021, 13. jan.

Vi vil alt nå reklamere for vårt første møte neste år, Gerhard Heiberg er foredragsholder med tema: Internasjonal idrett. Erfaringer, menneskerettigheter og korrupsjon. Se «Program». Håper mange kan krysse av denne dato i kalenderen og være med på møtet.

Rull til toppen