Sikkerhet og beredskap i en vanskelig tid.

Direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Elisabeth Sørbøe Aarsæther, vil 25.09.2024 komme til Store Torungen og foredra for oss om hvorledes hver enkelt av oss skal være best sikret mot ulike kriser som kan oppstå i en stadig mer usikker verden.

Vi lever i en stadig mer urolig verden – blant annet som følge av klimaendringer, krig og digitale trusler. Selv om det meste fungerer som det skal i Norge, må vi være forberedt på at ekstremvær, pandemier, ulykker, sabotasje og i verste fall krigshandlinger kan ramme oss.

Skroll til toppen