2019

«Det gode liv, hjelp til selvhjelp og musikk i eldreomsorgen» v/ Lege, forfatter og musiker, Audun Myskja.

ONSDAG 27. februar 2019 Audun Myskja: Det gode liv, hjelp til selvhjelp og musikk i eldreomsorgen» Foredragsholderen tar for seg hvordan å ta gode valg for livet som eldre. Hans varemerke er å illustrere sine poenger med konkrete eksempler og …

«Det gode liv, hjelp til selvhjelp og musikk i eldreomsorgen» v/ Lege, forfatter og musiker, Audun Myskja. Les mer »

«Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem» v/ Sjefarkitekt/byplanlegger Michael Fuller-Gee, seniorrådgiver Geir Evensen og kommunepolitiker Atle Svendal.

ONSDAG 27. februar 2019 Michael Fuller-Gee m. fl.: «Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem?» Foredragsholderene vil informere om kommunens spennende planer for bygging av boliger m.v. for eldre med og uten pleiebehov. Michael Fuller-Gee er utdannet arkitekt og …

«Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem» v/ Sjefarkitekt/byplanlegger Michael Fuller-Gee, seniorrådgiver Geir Evensen og kommunepolitiker Atle Svendal. Les mer »

«Nulltoleranse – Saudi-Arabia og hvordan en voldelig ørkensekt har radikaliserte global islam» v/ Tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye.

ONSDAG 16. januar 2019 Carl Schiøtz Wibye: «Nulltoleranse – Saudi-Arabia og hvordan en voldelig ørkensekt har radikaliserte global islam» Foredragsholderen tar for seg det han ser som vår tids største trussel og beskriver hvordan en voldelig ørkensekt har radikalisert islam. …

«Nulltoleranse – Saudi-Arabia og hvordan en voldelig ørkensekt har radikaliserte global islam» v/ Tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye. Les mer »