«Kunstig intelligens» v/ Førsteamanuensis Morten Goodwin

ONSDAG 27. mars 2019

Morten Goodwin: Om kunstig intelligens»

Foredragsholderen vil ta utgangspunkt i de enorme fremskritt både i forskning og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han vil gi en oversikt over bl.a. hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden. Kunstig intelligens gjør et inntog på en rekke områder og det er vanskelig å tenke seg en frem tid uten.

Morten Goodwin har en  doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er også en aktiv populærvitenskapelig formidler.

Skroll til toppen