«Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem» v/ Sjefarkitekt/byplanlegger Michael Fuller-Gee, seniorrådgiver Geir Evensen og kommunepolitiker Atle Svendal.

ONSDAG 27. februar 2019

Michael Fuller-Gee m. fl.: «Milliardbygninger til eldre – hvor og til hvem?»

Foredragsholderene vil informere om kommunens spennende planer for bygging av boliger m.v. for eldre med og uten pleiebehov.

Michael Fuller-Gee er utdannet arkitekt og har lang praksis fra offentlig og privat virksomhet. Han er sjefarkitekt/byplanlegger i Arendal kommune.

Geir Evensen er seniorrådgiver i Rådmannens stab.

Atle Svendal er kommunepolitikker i Arendal.

Skroll til toppen