Kjernevåpen: Fra pionertid til rustningsvanvidd v/Hans Chr. Børresen, dr.med./professor emeritus Les mer …..

I 1932 ble nøytronet oppdaget. I 1938/39 ble spalting av urankjernen og kjedereaksjon påvist. Kappløpet om atomenergien og atombomben kom i gang. De første plutonium- og uranbomber ble sprengt i 1945. Under den kalde krigen ble bombene mindre , og totrinns termonukleære sprenghoder ble utviklet til strategisk bruk. – I dag forhandler USA og Russland med tanke på reduksjon av antall bomber, men enda kan jorden ødelegges mange ganger,

Foreleser: Hans Christofer Børresen

Hans Christofer Børresen er tidligere overlege ved Rikshospitalet og professor ved Høyskolen i Oslo. Han er spesialist i Medisinsk biokjemi og Nukleærmedisin, I 1961 – 1952 ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt for å studere medisinske bivirkninger av kjernefysisk krig. I en årrekke vært en av landets fremste med intravenøs væskebehandling i behandlingen av meget syke nyfødte  og småbarn. Rektor og styrer av Bioingeniørhøyskolen ved Rikshospitalet i mange år. – Som pensjonist er han aktiv i Hjemmefrontmuseet.

Rull til toppen