2010

Er klimaet i fare? Refleksjoner etter København-møtet! v/Åke Bjørke, spesialrådgiver og universitetslektor ved UiA, senter for utviklingsstudier.

Mediadiskusjoner om klimaendringer kan virke forvirrende. Hva er egentlig FNs klimapanel og hvem deltar der? Hvem kritiserer dette panelet og hvilke interesser representerer de? Hva sier de seneste forskningsresultatene slik FNs klimapanel presenterer de?    Foreleser: Spesialrådgiver og universitetslektor Åke Bjørke …

Er klimaet i fare? Refleksjoner etter København-møtet! v/Åke Bjørke, spesialrådgiver og universitetslektor ved UiA, senter for utviklingsstudier. Les mer »

Myten om «INANNA», Himlen og Jordens dronning. v/Birgitte Grimstad, opplesning; Sharam Gholami og Javid Afsari Rad, oud, santur og trommer. Samarbeid med Musikkens Venner. OSS! Møtetid: kl.12.00 – 14.00, entre kr. 150,-

Myten om den krigerske, stolte og erotiske Inanna,  himlen og jordens dronning, blir regnet som verdens første «bok». Den ble skapt og nedskrevet av sumererne  (3500 – 1700 f.Kr.) i det området som i dag er det sørlige Irak.  -Her …

Myten om «INANNA», Himlen og Jordens dronning. v/Birgitte Grimstad, opplesning; Sharam Gholami og Javid Afsari Rad, oud, santur og trommer. Samarbeid med Musikkens Venner. OSS! Møtetid: kl.12.00 – 14.00, entre kr. 150,- Les mer »

Rull til toppen