2009

Petroleumsnasjonen Norge – bærekraft og samfunnsansvar. v/ Liv Monica Bargem Stubholt – Statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Kan Norge produsere og eksportere petroleumsprodukter på bærekraftig vis? Det er krevende, men mulig sier statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt. Foreleser: Statsekretær Liv Monica Bargem Stubholt. Statssekretær i Olje- og energidepartementet, tidligere i Utenriksdepartementet. Jurist, og advokat og partner i advokatfirmaet …

Petroleumsnasjonen Norge – bærekraft og samfunnsansvar. v/ Liv Monica Bargem Stubholt – Statssekretær i Olje- og energidepartementet. Les mer »

Fra autonom læring til samarbeidslæring på internett. v/ Åke Bjørke – Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder (UiA).

En utbredt oppfatning er at e-læring dreier seg om teknologi, og at undervisning kan automatiseres. Lignende oppfatninger har man hatt om film, radio, TV – og altså nå datamaskiner. Men disse teknologiene er i hovedsak kanaler for informasjonsspredning. Teknologien er …

Fra autonom læring til samarbeidslæring på internett. v/ Åke Bjørke – Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder (UiA). Les mer »

Obamas Amerika – samfunn, politikk og USAs rolle i verden. v/ Torbjørn L. Knutsen – Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Trondheim (NTNU).

Vil USAs adferd i verden bli annerledes med Obama ved roret? Forelesningen vil først legge frem noen av faktorene som former amerikansk utenrikspolitikk – både drivkrefter i USA selv, og formede faktorer i verden utenfor. Dernest vil forelesningen drøfte Obamas …

Obamas Amerika – samfunn, politikk og USAs rolle i verden. v/ Torbjørn L. Knutsen – Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Trondheim (NTNU). Les mer »

Rull til toppen