Ny fysikk – nytt verdensbilde? Hvordan kvantefysikken har overrasket oss. v/ Hans A. Grelland

Kvantefysikken ble påbegynt i 1926 av Werner Heisenberg og Erwin Schrødinger for å beskrive bevegelsene i atomenes verden. Den brøt radikalt med våre forestillinger om hva som var mulig. Moderne teknologi har aktualisert diskusjonen om kvantefysikkens fantastiske virkelighetsbilde. Grelland vil gi oss et innblikk i dette.

Foreleser: Professor Hans H. Grelland.

Hans H. Grelland er professori kvantekjemi og master i filosofi ved Høgskolen i Agder. Han har i sin forskning interesssert seg spesielt for kvantefysikkens virkelighetsbilde, som er et område der fysikk og filosofi møtes. Ved siden av sine publikasjoner i kvantefysikk, har han skrevet bøkene «Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk» (med flere forfattere), «Følelsens filosofi» og «Tausheten og øyeblikket – Kierkegaard, Ibsen, Munch»

Skroll til toppen