Utfordringer og muligheter for Arendal – status etter 1 år som ordfører. v/ Einar Halvorsen, ordfører i Arendal

Onsdag 10. oktober  2012:

«Utfordringer og muligheter for Arendal – status etter 1 år som ordfører»

Det har skjedd og vil skje mye positivt i Arendal Kommune. Vi har hatt en jevn befolkningsvekst siden 2004. På den annen side står vi overfor store utfordringer innen områder som: skole, omsorg og infrastruktur. Det er områder som krever store ressurser. Hvordan skal vi løse utfordringene for fremtiden?

Foreleser:

Einar Halvorsen er utdannet siviløkonom og ingeniør. Født og oppvokst i Arendal, bosatt på Tromøy. Har arbeidet i 37 år i næringslivet, hvorav 20 år som banksjef. Pensjonist for 4 år siden. Ble da spurt om å stå på Høyres liste. Var opposisjonsleder i 4 år, og valgt som ordfører etter kommunevalget 12. september 2011.

Rull til toppen