«Utvikling av helsepolitikken» v/ Ole Trond Berg, professor ved Universitetet i Oslo

Onsdag 17. september 2014:

Ole Trond Berg: Utvikling av helsepolitikken.

Berg tar for seg utviklingen av helsepolitikken med bakgrunn i fagområder som teknologi, biologi, kjemi, organisasjonsfag, økonomi sammen med medisin og sykepleie vil være sterkt med på å påvirke helsepolitikken og utforme helsevesenet. Er det disse miljøene som i stor grad kommer til å bestemme hvordan helsevesenet vil se ut?

Foredragsholderen (f. 1944) er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hans forskning er i hovedsak knyttet til endringer i det norske helsevesenet og har de senere år vært engasjert av statens helsetilsyn for å skrive norsk helseforvaltnings historie.

Skroll til toppen