«Jakob Sande – skjemt og alvor» Musikkprogram v/Svein Kleivane

Onsdag 26. november 2014:

Jakob Sande -skjemt og alvor: Et musikkprogram v/ Svein Kleivane. Få av våre kjente forfattere har evnet å skrive over et slikt spekter som Jakob Sande. Utgangspunktet er ofte det liv han kjente fra sin oppvekst i Sunnfjord, men også følelsesvare skildringer sv tanker viol alle kjenner oss igjen i; tvil og tro, samt den fantastiske vestlandsnaturen til fjords og fjells.

Svein Kleivane (f. 1947) er født og oppvokst på Rykene i Øyestad og har bodd 45 år i Bygland, hvor han fortsatt arbeider med skogsdrift og tømmer (sagbruk). Han er aktiv i kirke- og kulturlivet i Bygland.

Skroll til toppen