«Kvinnelige filosofer» v/ Professor Hans Herlof Grelland.

Onsdag 15. mars

Hans Herlof Grelland:

«Kvinnelige filosofer» Foredragsholderen vil gi oss et møte med et utvalg kvinnelige filosofer fra tiden før veien åpnet seg for kvinner med intellektuelle ambisjoner, blant annet Cleopatra, Hildegard v. Bingen, Descartes samtalepartner prinsessen Elisabeth av Bøhmen og eksistensfilosofene Edith Stein og Simone de Beauvoir.

Foredragsholderen er professor i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han er også master i filosofi og har skrevet flere bøker innen dette feltet, blant annet om Søren Kierkegaard og hans betydning for Henrik Ibsen og Edvard Munch og om følelsenes filosofi. Kina. Han studerte filosofi og realfag ved Universitetet i Oslo 1970-78. 1978-85 var han vitenskapelig assistent i kvantekjemi samme. Hans hovedinteresser er tolkningsproblemet i kvantefysikken og relativitetsteorien og eksistensfilosofiske spørsmål.

Rull til toppen