«Nasjonalisme i Norge – et høyre eller venstre fenomen?» v/Tidligere politiker og nå pensjonist, Stein Ørnhøi.

ONSDAG 12. september  2018

Stein Ørnhøi: «Nasjonalisme i Norge – et høyre eller venstre fenomen?»

Nasjonalismen har gitt seg mange stygge utslag gjennom historien. Mange er også i dag urolig over enkelte stygge tendenser. Men må det være slik? Må det nasjonale nødvendigvis være en farlig destruktiv kraft? Er det kanskje først og fremst noen som misbruker alle menneskers naturlige sans og stolthet for den kultur en er vokst opp i?

Stein Ørnhøi er  tidligere politiker, stortingsrepresentant (SV) innvalgt på Stortinget i 1977, gjenvalgt i 1981. Han er utdannet lærer, og har i flere perioder vært ansatt i NRK som produsent i TV, produksjonssekretær og programsekretær. Han har vært benyttet som både skribent og foredragsholder.

Skroll til toppen