«Utvikling av den moderne hvalfangsten – flere tiår en viktig norsk næring» v/ Tidligere universitetslektor Knut Brautaset

ONSDAG 10. oktober 2018

Knut Brautaset: «Utviklingen av den morderne hvalfangsten – i flere tiår en viktig norsk næring»

Menneskene har drevet fangst på hval siden oldtiden. Sven Foyn utviklet den såkalte moderne hvalfangst som muliggjorde effektiv fangst på de store og raske hvalene, blåhval og seihval. Dette startet med fangst fra landstasjoner i Finnmark, hvor også O. B. Sørensen fra Bratteklev var aktiv. Den store ekspansjonen kom da pelagisk fangst i Sydishavet tok til fra 1905. Hvalfangst ble en viktig næring i Norge i tidsperioden 1880 til 1965.

Knut Brautaset, oppvokst i Sandefjord, kom til ingeniørhøyskolen i Grimstad i 1970 etter å ha  arbeidet i 5 år innen industriell forskning i USA. Han var rektor der 1982-1989.

I 1994 ble 6 statlige høyskoler i Agder slått sammen til Høyskolen i Agder (nå Universitetet i Agder) og han var den første valgte rektor der 1994-2000.

Skroll til toppen