Høsten 2022

SENIORUNIVERSITETET i ARENDAL – PROGRAM HØSTEN 2022

Kjære medlemmer,

HØSTEN – En fin tid for ny kunnskap og læring!

Vi håper alle våre medlemmer har hatt en god sommer og er klare for et nytt semester med Senioruniversitetet i Arendal!

Styret kan med glede meddele at høstens program er klart og vi håper medlemmene vil finne det interessant og tiltrekkende!

Som vanlig blir det 6 møter som alle holdes i Arendal kultur- og rådhus, Store Torungen. Vi fortsetter således vårt gode samarbeide med Kulturhuset og viderefører også ordningen med servering av gratis kaffe i vestibylen ved avslutningen av møtene. Møtetiden blir som før fra kl. 12.00 til kl. 14.00.

Programmet ser slik ut:

Onsdag 31. august: Forberedelser til byjubileet.                                        Foreleser: Prosjektleder, forfatter mv. Jan Kløvstad.

Tirsdag 13. september (Merk dagen): Den skandaløse utviklingen av det    norske kraftmarkedet.                                                                                          Foreleser: Næringslivsleder og tidligere statssekretær Trygve Tamburstuen.

Onsdag 28. september: Den stormfulle sola og romvær.                                      Foreleser: Seniorforsker v/Norsk Romsenter Pål Brekke.

Onsdag 12. oktober: Unnvikende personlighetsforstyrrelse: Tvil, frykt og lengsel i kampen for å være en person.                                                          Foreleser: Psykologspesialist, PhD Kristine Dahl Sørensen.

Tirsdag 1. november (Merk dagen): Stormakten Kina – venn eller fiende?                    Foreleser: Forfatter og historiker, tidl. journalist Torbjørn Færøvik.

Onsdag 16. 11.22 Per Brodal om »Den aldrende hjernen og læring»

Les mere om forelesningene og foreleserne på våre hjemmesider www.senioruniversitetet-arendal.com. Her vil medlemmene også finne annen nyttig informasjon om Senioruniversitetet. Hjemmesidene oppdateres løpende, spesielt dersom det oppstår programforandringer.

Medlemmer som måtte ha forslag til tema eller foreleser oppfordres til å sende en e-post til styrets leder, epost jecor@online.no.

VEL MØTT TIL ET NYTT SEMESTER:

Arendal, august 2022

For styret i Senioruniversitetet i Arendal

Jens C. Koch                                                                                                                   Styreleder


Se ellers »Program» for de enkelte møter.

Skroll til toppen