Nytt program 25.11.20

Grunnet sykdomsforfall må det planlagte program for møtet 25.11.20 flyttes til neste år. Det har lykkes oss å få en annen foredragsholder som tok det på strak arm og kort varsel.

Per Ritzler skal snakke om «Nasjonale turistveger – spor fra vår tid».

Se ellers under «Program».

Rull til toppen