Optimism

Program våren 2022, brev fra leder.

Kjære medlemmer,
Nytt år gir muligheter for ny kunnskap!
Til tross for at Covid-pandemien på ingen måte er over gyver vi løs på et nytt
semester med friskt mot! Takket være gode og inspirerende forelesere og ikke
minst våre trofaste medlemmer ble høstsemesteret 2021 avviklet som planlagt
med seks medlemsmøter som alle ble gjennomført etter gjeldende
smittevernregler og med et etter forholdene godt fremmøte.
Vi fortsetter vårt gode samarbeide med Arendal kulturhus og holder våre
møter i Store Torungen som etter styrets mening fungerer godt for vår
virksomhet.
Vårens program er nå klart og vi håper medlemmene vil finne det interessant
og attraktivt.
Programmet ser slik ut:
Onsdag 26. januar:
Forsker Hilde Elise Heldal:» Barentshavet- Rikt og rent?»
Onsdag 2. februar:
Styreleder i Afghanistankommiteen Gry Synnevåg: «Afghanistan –
håp for fremtiden?»
Onsdag 23 februar:
Generalsekretær Harald Olimb Norman: «Har pensjonistene det for
godt?»
Onsdag 9. mars:
Kunst- og kulturformidler Ingebjørg Strøno: «Skagenmalerne»

Tirsdag 22. mars (merk dagen):
Professor Knut Dørum: «Arven etter 68-erne»
Onsdag 20. april:
Psykiater Randi Rosenqvist: «Om psykisk helse og vold i samfunnet»
Alle møtene holdes kl. 12.00 – 14.00.
Onsdag 4. mai: «Ut i det blå»
Etter medlemsmøtet 23. februar vil det bli avholdt årsmøte for 2021.
Oppstarten og den videre gjennomføringen av vårens program er selvfølgelig
avhengig av at smittevernreglene til enhver tid gjør det mulig å gjennomføre
møtene. De nå gjeldende regler tillater 200 tilhørere på faste plasser i Store
Torungen. Styret anser at dette gjør at vi kan starte semesteret med første
møte 26. januar. Dersom møter må avlyses/utsettes vil melding om dette bli
lagt ut på våre hjemmesider. www.senioruniversitetet-arendal.com.
Medlemmene oppfordres til å følge med på hjemmesidene hvor også andre
meldinger og nyheter vil bli lagt ut løpende. Der vil også nærmere opplysninger
om foredragene og foredragsholderne bli lagt ut.
Styret har besluttet å iverksette den årsmøtevedtatte forhøyning av
årskontingenten til kr. 750.- pr. medlem. Dette for å sikre at Senioruniversitet
fortsatt vil ha en økonomi som gjør at vi også videre kan ha våre møter i
Arendal kulturhus og tilby våre medlemmer foredrag med høy kvalitet og av
dyktige foredragsholdere. Styret ber om at kontingenten for 2022
innbetales til vår bankkonto 2801.29.36429 innen utløpet av januar
2022. Som nytt av året kan kontingenten også betales på Vipps
728149.
Vi ber også om at de som eventuelt ikke vil fortsette medlemskapet melder fra
slik at vi slipper å lure på om de bare har glemt å betale!
VEL MØTT TIL ET NYTT SEMESTER

Jens Koch

Scroll to Top