Fra fagplaner til læreplaner. Hvem legger føringer for norsk skolepolitikk? v/ Dag Boman

I løpet av de siste 30 årene har Norge hatt 7 forskjellige statsråder for utdanning. Dermed blir tidsvinduet for hver statsråd relativt kort. Dette medfører at byråkratiet i departementet og i styringsverket for skolen får stor mulighet til å påvirke landets skolepolitikk. I forelesningen vil søkelyset bli satt på den pedagogiske ideologien som lenge har vært rådende blant disse «pedokratene». De siste årenes begredelige resultater hos norske elever i for eksempel PISA undersøkelsene vil i forelesningen bli koplet til denne dialogen.

Foreleser: Lektor Dag Bomann.

Har over 30 års undervisningserfaring ved universitetet, høyskole og videregående skole. Dessuten betydelig erfaring fra arbeid med tre generasjoner fagplaner/læreplaner. Dette har gitt betydelig innsyn i persongalleri og beslutningsprosesser i det byråkratiske styringsverket. Han tok tidlig til motmæle mot pedokratenes ideologi. Særlig nevnes kronikk i Aftenposten 1999: «Sputniksjokk i utdanningspolitikken». 

Rull til toppen