Norsk kunnskapspolitikk – status og utfordringer. v/Narve Bjørgo, professor emeritus

Onsdag 9. november  2011:

«Norsk kunnskapspolitikk – status og utfordringer»

Forelesningen vil belyse grunntrekk i norsk politikk for høyere utdanning og forskning, med utgangspunkt i den universitetspolitikk som har vært ført siden 2003. Norge har i dag åtte universitet – trenger vi flere? Eller er vi i ferd med å akademisere utdanningen for sterkt, på bekostning av profesjons- og praksisdimisjonen?

Hovedlinjene i forskningspolitikken drøftes, med særlig henblikk på forskningens betydning for det norske oljeeventyret – og for en framtid uten oljeinntekter.

Foreleser:

Narve Bjørgo, professor i historie ved Universitetet i Tromsø 1972 – 1990, og ved Universitetet i Bergen 1993  – 2006. Rektor  i to perioder UITø.  1990 – 1993 direktør i det norske grunnforskningsrådet (NAVF). Han har hatt en lang rekke styreverv i ulike kultur- og utdanningsinstitusjoner, bl.a. i akkrediteringsorganet som behandler søknader om overgang fra høgskoler til universitet

Rull til toppen