«Jerngruvene i Arendal – en 400-årig historie som nesten er glemt» v/ Jan Henrik Simonsen, forsker ved Havforskningsinstituttet, Flødevigen forskningsstasjon.

Onsdag 29. oktober 2014:

Jan Henrik Simonsen:

Jerngruver i Arendal – En 400-årig historie som nesten ble glemt

Fra 1574 til 1975 ble det drevet ut jernmalm i Arendal. Malmen ble sendt til jernverk over hele sør- og østlandet og ga store inntekter til gruveeierne. I gruvene kan man fremdeles se spor av gammel teknikk. Her er mye spennende geologi.

Jan Henrik Simonsen (f. 1956) er utdannet biolog med insekter som spesiale og arbeider ved Havforskningsinstituttet, Flødevigen forskningsstasjon. Han er generelt naturhistorisk interessert, bl.a. i geologi, og undersøkte på begynnelsen av 1990-tallet de gamle jerngruvene i Arendal og omegn.

Skroll til toppen