«Livet som forsoningsprosjekt» v/ Tidl. biskop Finn Wagle

Onsdag 28. oktober 2015

Finn Wagle: «Livet som forsoningsprosjekt» 

Temaet i Wagles foredrag vil være LIVET SOM FORSONINGSPROSJEKT; Om forholdet vi står i til hverandre, til naturen, til oss selv og til Gud.

Foredragsholderen var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008 og Bispemøtets preses fra 2002 til 2006. Tidligere tjeneste som sogneprest i Sørreisa i Nord-Hålogaland, lektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar og leder av IKO – Institutt fpr Kristen Oppseding.

Med utgangspunkt i Olavsarven, arbeidet Wagle som biskop for å styrke kontakten og samarbeidet kirkesamfunnene mellom, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som biskop var han en pådriver i kirkens pilegrimsarbeid. Etikk og naturforvaltning er temaer han stadig engasjerer seg i. Det samme gjelder krigsbarnas og NS-barnas livssituasjon i etterkrigstidens Norge.

Rull til toppen