Det store spillet om Midt-Østen. Irak, Iran og amerikansk utenrikspolitikk. v/ Henrik Thune

Vi hører om Midtøsten nesten hele tiden. Det er krigen i Irak, spørsmålet om atomvåpen og Iran, terroraktivitet, og det Israel-arabiske spørsmålet. Men hvordan henger disse ulike spørsmålene og konfliktene sammen? Er Midtøsten som region på vei inn i en langvarig periode av uorden? Hva dreier krigen i Irak seg om? Hva er USAs politikk? Hva er regionens rolle? Hvilken rolle spiller konkurransen om knappe oljeressurser, og stormaktene i det store bildet?

Foreleser: Forsker Henrik Thune.

Henrik Thune er statsviter fra London School of Economics og Universitetet i Oslo. Han arbeider som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og har jobbet mye med global politisk utvikling, Midtøsten og norsk utenrikspolitikk. Han er for tiden engasjert av Utenriksdepartementet i forbindelse med et utredningsarbeide om norsk utenrikspolitikk.

Rull til toppen