Økologiske fotavtrykk – betydning for Vesten og for resten. v/ Åke Bjørke.

Siden slutten av 1980-årene har mennesket brukt opp fornybare ressurser og forurenser raskere enn naturen greier å håndtere. Vi bruker ikke bare «rentene». Vi forbruker naturkapitalen vår stadig raskere. Skulle alle leve som vi nordmenn, hadde vi trengt tre kloder. Skulle alle ha et amerikansk forbruksnivå, trengs 5.  Økologiske fotavtrykk forklarer hvordan dette beregnes, og hva som må gjøres for å styre utviklingen i bærekraftig retning.

Foreleser: Utviklingsleder, informasjonssjef Sven Åke Bjørke.

Jurist, biolog, pedagog m.m. Ansatt ved UNEP/GRID – Arendal. Prosjektleder, forfatter/redaktør av en rekke utredninger om klima- og miljøforandringer, forurensninger lokalt og globalt, inkludert den tredje verden. Underviser bl.a. ved Universitetet i Agder.

Rull til toppen