Streiftog i Ingmar Bergmans filmunivers. Forelesning med filmillustrasjoner. v/ Odd Vaagland.

Ingmar Bergman er en av vår tids store filmkunstnere. Hans dramaer går dypt, hans komedier er elegante. Han var den fødte historieforteller og har et unikt blikk for bildets evne til å skape stemning.

Foreleser: Lektor Odd Vaagland.

Odd Vaagland er filmanmelder og kulturjournalist. Lektor ved Arendal Gymnas (pensjonert), og har undervist 20 år i film og media.