«Oppgjøret som rystet Norge» v/ Professor em. Hans Fredrik Dahl

Onsdag 14. september

Hans Fredrik Dahl:

 «Oppgjøret som rystet Norge»

Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen som noen gang er foretatt i Norge. Man ville eliminere de uheldige elementer i en renselse følt nødvendig for at samfunnet kunne bli ”normalt” igjen.

NS-medlemmer ble forfulgt etter straffeloven, mens utrenskningene i offentlig sektor fulgte bestemmelser vedtatt av London-regjeringen og på private arbeidsplasser slik partene i arbeidslivet selv bestemte. Organisasjoner, yrkessammenslutninger og boligfellesskap foretok helt private utrenskninger.

Til sammen grep alt dette dypere inn i samfunnet enn noen hadde tenkt seg på forhånd og rystet Norge – og har fortsatt å gjøre det i flere tiår. Hvordan ser vi på dette i dag?

Det er nylig kommet særskilte undersøkelser både av ofrene, av politiet, og av det vi kan kalle rettsoppgjørets teori, undersøkelser som kaster nytt lys over oppgjøret den gang. De vil bli behandlet i dette foredraget, som sikter mot å veie rettsoppgjøret på historiens vekt.

Foredragsholderen er professor em. i media & kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Han var tidligere kulturredaktør i Dagbladet, og forfatter av flere bøker om Andre verdenskrig samt om norske media i det 20 århundre. Hans biografi om Vidkun Quisling ble utgitt i 1999 og trebindsverket om kringkastingen i Norges historie kom samme år.