«Vaksiner – En forbannet velsignelse?» v/ Professor em. dr. med. Bjarne Bjorvatn

Onsdag 28. september

Bjarne Bjorvatn:

«Vaksiner – en forbannet velsignelse?»

Foredragsholderen vil behandle forskning og utvikling av vaksineprogrammer og arbeidet med bekjempelse av smittsomme sykdommer. Han vil særlig  reflektere rundt spørsmålet om vaksiner er en forbannet velsignelse.

Bjarne Bjorvatn er professor em. i medisin og spesialist i indremedisin og infeksjonsmedisin. Han er særlig kjent for sitt arbeid med vaksineprogrammer. Han er utdannet lege med medisinsk doktorgrad 1972.

I 1979 ble han professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Fra 1985 professor ved Universitetet i Bergen. Tok initiativ til Senter for internasjonal helse og var dets første direktør i 1988. Fra 1994 til 1996 arbeidet han for EU-kommisjonen med å koordinere forskningen på vaksineutvikling. Fra 1998 til 2013 var han konsulent ved verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève. I 2005 fikk han i oppdrag fra Sveriges regjering å utrede hvordan Sverige kunne bidra til verdens bekjempelse av smittsomme sykdommer.

Han ble i 2010 utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske

Fortjenstorden «for fremragende innsats innen internasjonal helse og for sitt vitenskapelige virke».

Rull til toppen