«Folkevennen og såmannen Eilert Sundt og det Norge han fant» v/ Tidl. lektor Helge Sten Thorbjørnsen

Onsdag 11. oktober 2017

Helge Sten Thorbjørnsen:

«Folkevennen og såmannen Eilert Sundt og det Norge han fant»

Foredraget setter først Eilert Sundt inn i en historiske sammenheng. Som de fleste andre norske intellektuelle på 1800-tallet, så var han et barn av 1814. Grunnloven og det nye Norge var drivkraften for de fleste. Eilert Sundt ble kalt en folkevenn eller noen ganger folkevennen. Hvorfor det? I Oslo arbeidersamfunn henger en 31 kvm stor veggmosaikk av Per Vigeland. Den heter Såmannen Eilert Sundt. Hva gror etter ham? Eilert Sundt døde i 1875 som en kjent personlighet. Så ble han nesten glemt i 70 år. Hvorfor det?

Foreleser Helge Sten Thorbjørnsen er pensjonert lektor med hovedfag i historie fra UiB 1976.

Rull til toppen