«Forsvaret av Norge – en illusjon?» v/ Professor Janne Haaland Matlary

Onsdag 25. oktober 2017

Janne Haaland Matlary:

«Forsvaret av Norge – en illusjon?»

Foreleseren vil drøfte spørsmålet om forsvaret av Norge er reelt eller en illusjon i lys av den nåværende nasjonale og internasjonale situasjonen.

Janne Haaland Matlary er statsviter og professor i internasjonal politikk v/UIO. Hun var statssekretær i UD i perioden 1997-2000. Forsker v/NUPI 1987-92 og forskningsdirektør ved senter for europaforskning 1995-97. Hennes interesseområder innen statsvitenskapen er politikk for sikkerhet- og forsvar, herunder EU, NATO, OSSE, FN, Balkan og Kaukasus, foruten menneskerettigheter og påvirkningen av normer på internasjonal politikk samt offentlig diplomati. Hun er medlem av den katolske kirke og rådgiver for Det pavelige råd.

Rull til toppen